Ansatte

Motivering af virksomhedens ansatte

Medarbejdere er i et videnssamfund som det danske den væsentligste forudsætning for en tilfredsstillende virksomhedsdrift – herunder omsætning, kvalitet i arbejdet, kundeloyalitet og lønsomhed. Af samme grund er rekruttering og fastholdelse af den dygtige nøglemedarbejder vigtig for virksomhedens sunde udvikling.

Det at rekruttere og fastholde en medarbejder, handler om at motivere ham eller hende på passende vis – og gerne på individuel basis. Motivation omfatter imidlertid mange ting, afhængig af hvilken type medarbejder, vi taler om. Vi hjælper vores kunder med at identificere de optimale ordninger og dernæst skræddersy dem til virksomhedens virkelighed. Hvad enten der så er tale om:

 • Bonusordninger
 • Efteruddannelsesaftaler
 • Warrants/aktietegningsretter
 • Medarbejdergoder, såsom hjemme-pc, internet, fri bil, fitness-ordning e.l.
 • Firmaobligationer
 • Aktieoptioner
 • Pensionsordninger

Lad os sidde med ved forhandlingerne – på din side af bordet.

Rekruttering og ansættelse

Der er mange faldgruber på den juridiske side af rekruttering. Må man for eksempel spørge til helbredsforhold, familieplaner og religiøse forhold under jobsamtalen? Rekrutteringsprocessen må heller ikke kunne omfattes som diskriminerende. Vi klæder dig på, så du får stillet de rigtige spørgsmål og håndteret processen på en fair vis.

Aftalerne skal også være i orden. Tænker du på, hvilke signaler formuleringen af ansættelsesaftaler sender til dine kommende medarbejdere? Indhold og ordvalg skal gerne ligge i forlængelse af jeres værdier og budskaber. Må vi læse dine aftaler for dig med henblik på juridisk og kommerciel sparring?

Der er mange aftaler, der ligger til grund for den solide, fremtidssikrede og gensidigt tilfredsstillende ansættelse af nye medarbejdere. Her er nogle eksempler på forhold, det er en fordel at regulere i skriftlige aftaler og have på plads, inden man påbegynder arbejdsforholdet:

 • En grundig ansættelseskontrakt – i overensstemmelse med lovgivningen
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Fortrolighedserklæringer
 • Rettighedsklausuler
 • IT-politik
 • Politik for benyttelse af sociale medier
 • Flexordninger
 • Bonusordninger

At have ”papirerne i orden” er nærmest en forudsætning for en vellykket ansættelse, eftersom begge parter så kender forholdets rammer og på forhånd er enige om forventningerne. Det er i øvrigt også et lovkrav.

Vi kan hjælpe dig med at bygge fundamentet for den gode ansættelse, og har hjulpet mange virksomheder fint igennem. Ring til os og lad os bistå dig også.

Afskedigelse

Tilsvarende gælder, når en virksomhed og en medarbejder skilles – det være sig som følge af opsigelse eller afskedigelse. Her er det tilsvarende vigtigt, at virksomheden agerer struktureret, professionelt og ordentligt. Og det kræver aftaler der besvare følgende spørgsmål:

 • Ønsker virksomheden eksempelvis at anvende kundeklausulen på medarbejderen? – Og hvad koster det virksomheden?
 • Er der styr på feriepengene?
 • Forelå der et aktieoptions-program?
 • Er opsigelsen eller afskedigelsen meddelt rettidigt og korrekt?
 • Er der kvitteret for den?

Hvis tvisten rammer

Lad os hjælpe dig med en god løsning, hvis du får en tvist med en medarbejder. Lad os gerne høre om den hurtigst muligt – også meget gerne før, konfliktniveauet er blevet højt. For så kan vi bedst hjælpe dig til en forligsmæssig løsning, så du, medarbejderen og din organisation kan lægge tvisten bag jer.

Kan der ikke forhandles en for alle parter god løsning, stiller vi selvfølgelig også op for dig på alle niveauer i det civile retssystem og ved fagretlig tvistløsning.

Vil du vide mere om Ansatte, og hvordan vi kan hjælpe dig?