Aftaler og kontrakter

Klare og entydige aftaler

For at du og din kunde eller din leverandør efter endt samarbejde begge er tilfredse og ønsker at lave fælles forretninger en anden gang, må I være enige om opgaven, inden I går i gang med den. Med andre ord er gensidig afstemning af forventninger, hvad der altid går forud for ethvert samarbejde.

Den gode aftale er fundamentet for al god forretning og for at opnå et godt resultat. Den er udtryk for, at forventningerne er afstemt mellem leverandør og kunde. Man har forholdt sig til den virkelighed, man befinder os i. Og har udarbejdet en aftale i et sprog, begge parter forstår. I vores verden eksisterer standardaftaler lige så lidt, som vores kunder producerer standardløsninger. Enhver aftale er tilpasset de unikke forhold, den skal regulere.

Den omfatter eksempelvis klare rammer for pris, betalingsbetingelser, deadline, kvalitet og en nøje beskrivelse af opgavens omfang og indhold. Er man først enige om disse elementer, er det efterfølgende meget lettere for begge parter at levere og modtage arbejdet. Og udgå misforståelser.

Og skulle der opstå fejl, svigt eller andre uregelmæssigheder i samarbejdet, udgør den gode aftale en ”facitliste”, som begge parter kan slå op i og afgøre eventuelle forpligtelser og ansvar ud fra.

Læs mere om de juridiske problemstillinger omkring it i sektionen om IT-ret og internetjura.

Vil du vide mere om Aftaler og kontrakter, og hvordan vi kan hjælpe dig?