IT og Internet

Alle virksomheder, uanset branche, kommer på den ene eller anden måde i berøring med anvendelse af IT

Det kan give anledning til juridiske spørgsmål, som kun kan håndteres ordentligt af advokater, der har specialiseret sig på området.

Vi har arbejdet med IT-ret i en lang årrække og er certificerede IT-advokater. Vi har bestyrelsesposter i foreningen Danske IT-advokater, styregruppen for Dansk Forum for IT-ret samt sidder i Dansk IT’s Fagråd for IT og Jura.

I denne sektion beskriver vi de områder, hvor Integra Advokater kan hjælpe din virksomhed igennem IT-junglen.

IT-ret og internetjura er et af vores tre specialer.

Vi har den rette erfaring og ekspertise til at hjælpe dig.

Vil du vide mere om IT og Internet, og hvordan vi kan hjælpe dig?