Vores netværk

Netværket er en afgørende og naturlig del af det at drive forretning. At gøre det alene er ensomt. Vi forsøger altid at anvende vores netværk aktivt. Selv er vi aktive deltagere i en række forskellige netværk såsom, Connect DenmarkDansk IT, IT IP Law Group Europe, Danske IT Advokater, samt en kreds af revisorer.

Som kunde hos os, er vores netværk dine netværk. Vi ser det som vores pligt at stille vores netværk til rådighed for vores kunder. Dels fordi vi dermed tjener vores kunders interesser. Og dels fordi, vi bare ikke kan lade være med at etablere forretningsforbindelser, når vi ser dem.

For os er det en fornøjelse at deltage i arrangementer, hvor man diskuterer forretningsetik, udvikler nye idéer, deler viden og ser hverdagens forretninger lidt ovenfra. Vi er med i den slags cirkler, fordi vi selv har en masse på hjerte, og fordi vi tror på, at man også som advokat har godt af at blive udsat for nye tanker, anderledes måder at gøre tingene på og nye syn på gamle vaner.

I vores netværk indgår også en række bankforbindelser, som vi bestræber os på som minimum at præsentere vores nye kunder for.

Et netværk er aldrig færdig etableret, men skal stedse udvides, revitaliseres og suppleres. Derfor giver vi altid gerne en kop kaffe til andre specialister for at afdække eventuelle muligheder for samarbejde.

Brug for advokat i udlandet?

Integra Advokater er stolte af at være det eneste danske medlem af IT IP LAW GROUP EUROPE.

Gruppen består af specialistfirmaer fra hele Europa. Via gruppens medlemmer kan vi også finde dygtige advokater uden for Europa.

Har du brug for kvalificeret advokatbistand i udlandet, kan vi give dig en rigtig god start sammen med vores gode kollegaer i gruppen.

Som gruppens navn viser, beskæftiger gruppens medlemmer sig meget med IT-ret, men firmaerne kan også bistå med løsningen af mange andre opgaver.

Ring til os, så er du sikker på at få effektiv og kvalificeret bistand uden for Danmarks grænser.