Hvad koster det?

Vi har det princip, at du naturligvis skal have lejlighed til at møde os før taxametret begynder at løbe. Så hvis du efter den første kontakt ikke ønsker at fortsætte med os som din advokat, kommer der ikke nogen regning.

Vi opererer med tre forskellige aflønningsformer. Det gør vi af to grunde:

1) Fordi vi ønsker at demonstrere 100 % gennemsigtighed i vores priser

2) For at udvise fleksibilitet i forhold til hvilke ordninger, vores kunder måtte ønske.

Grundlæggende bekender vi os til princippet om at tilføre vores kunder værdi og løsninger. Og værdi kan sagtens koste mange penge uden af den grund at være spor dyr.

Årsaftaler

Du kan også vælge at outsource al din virksomhedsjura til os. For en fast årlig pris fungerer vi så som din – eksternt placerede – juridiske afdeling. Du får dermed fri adgang til høj kompetence, når du har allermest brug for den. Til en fast samlet pris.

Timepris

Du kan også vælge at afregne på timebasis til vores timepriser, som er afhængig af hvad vi skal hjælpe dig med, og hvem der udfører arbejdet.

Partnertimesatsen ligger mellem 2.200 kr. og 3.500 kr.
Timesats for advokatfuldmægtige er mellem 1.200 kr. og  1.800 kr.
Ansatte advokater afregnes med mellem 1.800 kr. og 2.400 kr.
Arbejde udført af juridiske assistenter afregnes med mellem 650 kr. og 900 kr.
Sagsarbejde udført af ikke-juridisk personale afregnes til en timepris på 350 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Fast pris

Hvis opgaven egner sig til det, giver vi gerne fast pris. Hos os er fast pris ’fast pris’. Den holder. Din fordel er, at du ved hvad løsning af opgaven kommer til at koste. Vores fordel er, at vi præcis ved, hvad vi skal lave for dig. Mange af vores kunder er glade for fast pris.

Bankoplysninger

Driftskonto
Sydbank, 6824-1004768
BIC-kode/SWIFT-adresse: SYBKDK22
IBAN-nummer: DK7468240001004768

Klientkonto
Sydbank, 6824-1005773
BIC-kode/SWIFT-adresse: SYBKDK22
IBAN-nummer: DK0268240001005773