Om Integra Advokater2018-05-01T09:31:55+00:00

Om Integra Advokater

Integra Advokater består af advokat Henrik Mansfeldt Witt, advokat Robert Jønsson og advokat Kim G. Hansen. Vi er alle inkarnerede iværksættere og hører i al beskedenhed til blandt Danmarks dygtigste advokater inden for vores felter.

Vi er specialiseret i:

IT-ret handler om, hvordan du sikrer dig bedst i forbindelse med køb og salg af IT, herunder serviceydelser.Internetjura går ud på at skabe aftaler for optimal anvendelse af internettet, hvor der nemlig gælder andre regler end i den fysiske verden.

Immaterielle rettigheder har til formål at beskytte alle dine aktiver og sørge for, at du ikke uforvarende krænker andres.

Vi rådgiver iværksættere i hele processen fra sikring af opfindelser og idéer, over valg af virksomhedsform og finansiering til etablering af netværk.

Et netværk er aldrig færdig etableret, men skal stedse udvides, revitaliseres og suppleres. Derfor giver vi altid gerne en kop kaffe til andre specialister for at afdække eventuelle muligheder for samarbejde.

I Integra Advokater er alle advokater beskikket af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet.

Integra Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Advokaterne hos Integra Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.