Løsningsorienteret rådgivning til danske og internationale virksomheder.

Vi henvender os til virksomheder, organisationer og myndigheder, og tager os af al juridisk rådgivning, der relaterer sig til digitale forretningsaktiviteter. Vi leverer altid enkle og let anvendelige løsninger til tiden.

Vi påtager os ansvar for både opgave, proces og resultat. Gennem digitale værktøjer, strukturerede processer, servicemindede og engagerede medarbejdere sikres tilgængelighed og effektivitet.

I Integra Advokater er alle advokater beskikket af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet.

Integra Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Advokaterne hos Integra Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Vi er også medlem af Danske Advokater.”