Datatilsynet har lavet et tillæg til Datatilsynets vejledning om dataansvarlige og databehandlere, der handler om, hvorvidt vikarer og konsulenter skal betragtes som:

  • dataansvarlige,
  • databehandlere eller
  • en del af den dataansvarlige.

Det er altid en konkret vurdering, men vejledningen opstiller et par nyttige pejlemærker.

Se vejledningen her.