HENRIK MANSFELDT WITT

Partner, advokat
Møderet for Højesteret

Mobil:

+45 20 65 14 13

Se profil:

Specialer:

Blandt Henriks mange specialer er særligt anskaffelse af ITsalg af software; drift af virksomhed på internettet; distributions- og agentaftaler og selskabsret.

Kompetencer:

Henrik er specialist i IT-ret og immaterialret (patentret, varemærkeret, ophavsret og know how), krænkelsessager, markedsføringsret og persondatalovgivning. Henrik hjælper mange kunder med aftaler omkring køb og salg af software, drift af software og forhold vedrørende drift af virksomhed på internettet. Henrik arbejder også med en lang række andre retsområder, herunder selskabsret, kapitaltilførsel, virksomhedsoverdragelser og mange typer aftaler vedrørende salg og markedsføring, herunder agent- og distributionsaftaler samt handelsvilkår.

Henrik har i mange år ydet rådgivning til iværksættere og opstartsvirksomheder samt ejerledede virksomheder og rettighedstunge virksomheder, herunder mange virksomheder som sælger deres produkter internationalt. Henrik yder ofte rådgivning om, hvordan en forretningsmodel bedst understøttes af et dynamisk aftalegrundlag.

Henrik har ført en række krænkelsessager, herunder sager om software, sager om krænkelse af varemærker, krænkelser efter markedsføringsloven og ophavsretsloven, samt et stort antal andre retssager og voldgiftssager.

Andre kvalifikationer:

Henrik har siden januar 2011 været certificeret IT-advokat®.
Henrik er uddannet voldgiftdommer og bankuddannet fra Danske Bank.
Henrik har en række tillidsposter, der inkluderer medlemsskaber og formandsposter i en række bestyrelser (se specifikation på LinkedIn).

Undervisning:

Henrik har mere end 10 års erfaring som underviser både på Københavns Universitet og på Copenhagen Business School. Han har blandt andet virket som ekstern lektor, hvor han har undervist i IT-ret, immaterielret, markedsret og ejendomsret. Siden 2013 har Henrik undervist i egenskab af bestyrelsesformand på CBS Executives bestyrelsesuddannelser.