Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om ændring af selskabsloven, hvor (i) IVS’er (iværksætterselskaber) afskaffes som selskabsform (over en to-årig periode) og (ii) kapitalkravet for ApS’er sættes ned til DKK 40.000.

Baggrunden for at afskaffe IVS-selskabsformen er, at selskabsformen har medført en forhøjet risiko for svig. Derudover har en analyse fra Erhvervsstyrelsen vist, at skatte- og afgiftsrestancerne næsten er dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder.

Der er i dag ca. 45.000 iværksætterselskaber, som inden for en to-årig periode skal omregistreres til anpartsselskaber. Udover kapitalkravet på de DKK 40.000 er der et par forhold, som man skal være opmærksom på:

– Omregistreringen skal besluttes på en generalforsamling
– Der skal foreligge en erklæring fra en godkendt revisor
– Vedtægterne skal ændres, så de opfylder de sædvanlige krav til anpartsselskaber
– Omregistreringen skal registreres ved Erhvervsstyrelsen

Bemærk at det er en omregistrering og ikke en omdannelse, hvilket i praksis gør processen lettere og mindre omkostningskrævende. Hvis omregistrering ikke er sket senest to år efter loven er trådt i kraft er der lagt op til, at Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

Vi har en simpel ”omregistreringspakke” og et samarbejde med en revisor, så giv os endelig besked, hvis du har behov for hjælp til omregistreringen.