Integra kunde uberettiget bortvist ifølge Højesteret

//Integra kunde uberettiget bortvist ifølge Højesteret

Integra kunde uberettiget bortvist ifølge Højesteret

Højesteret gav vores kunde medhold i at en bortvisning var uberettiget.

Højesteret lempede til gengæld beviskravene for, at en afskedigelse ikke er i strid med ligebehandlingsloven i forhold til kendt praksis og den indankede dom.

Højesteret nåede i sagen frem til, at da der var tale om en masseafskedigelse og da den ansattes projekt ikke lå inden for de fortsættende forretningsområder og da den ansatte ikke havde samme kompetenceniveau som de ikke-afskedigede medarbejdere, var det tilstrækkeligt godtgjort, at var det disse grunde, der begrundede afskedigelsen og ikke barsel.

Endelig har Højesteret efter vores opfattelse slået fast, at en arbejdsgiver har ret til at gøre sig bekendt med indholdet i alle emails i arbejdsgiverenes IT-systemer, med mindre de udtrykkelig er mærket PRIVAT. Man bør derfor som ansat som udgangspunkt regne med, at arbejdsgiveren har ret til at se alle ens emails, uanset indhold. Ønsker man derfor som ansat ikke, at ens arbejdsgiver skal gøre sig bekendt med ens private email, bør man undlade at anvende arbejdsgiverens IT-system til disse.

Dommen, der har Højesterets nr. 189/2013, kan findes her.

Læs artikel i Politiken 11/2/2015 om sagen.

2015-03-02T20:28:39+00:00