Dansk IT, IT Branchen og Danske IT-advokater har nedsat en ekspertgruppe med henblik på at udarbejde et rammeværk for en standard driftsaftale til brug for det danske marked. Kim G. Hansen er udpeget af Danske IT-advokater som deltager i gruppen, som forventes at færdiggøre sit arbejde i løbet af 2015.