Sissel Kristensen

Advokatfuldmægtig

Se profil:

Specialer:

Mine specialer er persondataret, markedsføringsret og selskabsret

Kompetencer:

Sissel har en baggrund som fuldmægtig i Datatilsynet, hvor hun blandt andet har beskæftiget sig med håndhævelse af databeskyttelsesreglerne i forbindelse med nationale og internationale tilsyn, behandling af sager om offentlige myndigheders og private virksomheders behandling af personoplysninger samt lovforberedende arbejde. Sissel har derudover undervist på kurser og uddannelser vedrørende databeskyttelse. Hos os beskæftiger Sissel sig primært med databeskyttelse, markedsføring og selskabsret. Sissel rådgiver blandt andet virksomheder inden for alle områder af persondataretten, og har praktisk erfaring med compliance-projekter, herunder udarbejdelse og forhandling af databehandleraftaler, tekster og dokumenter til brug for hjemmesider, herunder disclaimertekster, privatlivspolitikker, handelsbetingelser samt vilkår. Sissel beskæftiger sig endvidere med rådgivning af iværksættere, herunder stiftelse, selskabsform, ejerrelationer, omstrukturering og investeringssamarbejder

Undervisning og medlemskaber:

Sissel har undervist og holdt oplæg vedrørende databeskyttelse.
Sissel deltager løbende og ofte i kurser og konferencer af juridisk og faglig karakter.

Hverv og medlemskaber:

Medlem af Dansk Forening for Persondataret
Medlem af Dansk Forening for Markedsføringsret

Sprog:

Engelsk