Partner i Integra Advokater, Kim G. Hansen, har på vegne af Danske IT-advokater medvirket som ekspert i forbindelse med opdateringen af IT-driftsaftalen fra år 2017 (”D17”), som netop er offentliggjort i en version 2.0.

D17, som var den første danske standardaftale for it-drift til private virksomheder, har siden offentliggørelsen sidste år givet kunder og leverandører et fælles afsæt for, hvad en it-driftsaftale skal indeholde og regulere. Formålet har således været at skabe en standardkontrakt, som etablerer en markedsstandard for en afbalanceret kontraktregulering for denne type aftaler.

Samtidig med opdateringen af D17 har arbejdsgruppen bag D17 oprettet hjemmesiden www.D17.dk, hvor både D17 version 2.0 og version 1.0 med tilhørende supplerende bestemmelser og vejledninger kan downloades.