Heidi Højmark Helveg

Partner, advokat
Møderet for Landsret

Mobil:

+45 30 74 2900

E-mail:

hhh@integralaw.dk

Se profil:

Specialer:

Mine specialer er markedsføringsret, immaterialret og persondataret.

Kompetencer:

Jeg har de senere år haft kraftigt fokus på markedsførings- og persondataretlig rådgivning samt medieret, og har gennem årene også opbygget en solid ekspertise i immaterialret (særligt varemærkeret og ophavsret). Mit store fokus på markedsføringsret kom til udtryk, da jeg ultimo 2014 blev udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren som medlem af markedsføringslovsudvalget efter indstilling fra Danske Advokater og Advokatsamfundet. Jeg rådgiver både på kontraktsiden og fører retssager. Herudover har jeg stor erfaring med compliance-opgaver, både inden for persondataret og markedsføringsret, hvor jeg bl.a. har et dybt fokus på mediers og annoncørers behandling af persondata og behandling af persondata i markedsføring generelt. Jeg hjælper også ofte virksomheder med tekster og dokumenter til brug for hjemmesider med og uden e-handel (fx disclaimertekster, cookie policy, privacy policy/notice, handelsbetingelser, terms of use). Inden for medieretten bistår jeg løbende virksomheder og organisationer med deres rettigheder, hvis de er kommet en tur i ”mediemøllen”, og har bl.a. ført en stor retssag mod en formiddagsavis, hvor jeg fik tilkendt mine klienter (to tidligere gidsler) den største tortgodtgørelse nogensinde for mediekrænkelser i Danmark.

Undervisning og medlemskaber:

Jeg har i en årrække undervist og holdt oplæg i en lang række brancheorganisationer og andre fora, herunder følgende:

DI Handel (markedsføringsretlige og persondataretlige emner)
Danske Medier: forskellige markedsførings- og persondataretlige emner
Dansk Energi
Byggeriets Ledelsescenter, IKT-lederuddannelsen: Ophavsret for arkitekter
IBA, Erhvervsakademi Kolding: Internetjura og generel markedsføringsret

Jeg deltager løbende og ofte i kurser og på konferencer, både af juridisk-faglig karakter og af mere bred, ikke-faglig karakter.

Andre kvalifikationer:

Heidi har siden januar 2011 været certificeret IT-advokat®.
Heidi var i 2015-2016 medlem af Erhvervs- og Vækstministerens markedsføringslovsudvalg efter indstilling fra Danske Advokater og Advokatsamfundet

Sprog:

Engelsk